Colofon

Dennerle GmbH     

Industriestr. 4
D-66981 Muenchweiler

Tel. 0049 (0)6395-9107 400


De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de heer Heinz Dennerle en is ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Zweibrücken onder het registratienummer HRB 22565.
Het btw-identificatienummer luidt DE 149 603 151

© Copyright

Teksten, foto’s en ander beeldmateriaal werden door of in opdracht van Dennerle GmbH vervaardigd. Gebruik voor uitsluitend privédoeleinden is toegestaan. Voor commercieel gebruik en/of publicatie door verenigingen in welk soort media dan ook is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist.

Gebruik van onze internetpagina

Als u onze website bezoekt, verzamelen wij alleen statistische gegevens over onze bezoekers. In een statistisch verslag komen wij alleen te weten welke browser er werd gebruikt, welke pagina of welk bestand wanneer werd opgevraagd en vanaf welke website de bezoekers naar onze pagina zijn gekomen. Referenties over individuele bezoeken worden niet vastgelegd, wij verkrijgen met name niet de IP-adressen van de bezoekers aan onze website. Het samenstellen van aan personen gerelateerde gebruiksprofielen is voor ons niet mogelijk en is ook niet in ons belang.

Omgang met uw gegevens

Bij het verzamelen, verwerken en gebruik van uw gegevens doen wij altijd ons uiterste best de voorschriften van de wettelijke regelingen voor gegevensbescherming op te volgen. Daarom wordt elke verwerking voor de eerste toepassing kritisch gecontroleerd door onze met gegevensbescherming belaste medewerker. Alle bij ons werkende personen zijn verplicht tot gegevensgeheimhouding en volgen regelmatig een training voor de omgang met persoonsgebonden gegevens.

Inschakelen van dienstverleners

Indien wij dienstverleners opdracht gegeven tot het uitvoeren van werkzaamheden voor onze onderneming, zijn deze er contractueel toe verplicht zich aan onze normen voor gegevensbescherming te houden. Het opvolgen van onze voorschriften wordt door onze met gegevensbescherming belaste medewerker met onregelmatige tussenpozen gecontroleerd.

Reclame

Indien u ons persoongebonden gegevens verschaft, dan gebruiken wij deze in principe niet om voor reclamedoeleinden contact met u op te nemen. Alleen als u uitdrukkelijk hebt toegestemd in het gebruik van uw adres voor reclamedoeleinden, zullen wij u over onze nieuwe aantrekkelijke aanbiedingen informeren. Als u weliswaar uw toestemming voor gebruik hebt gegeven, maar in de toekomst geen reclame meer van ons bedrijf wenst te ontvangen, dan kunt u uw toestemming op elk gewenst moment herroepen. U hoeft hiervoor alleen onze klantenhotline te bellen op telefoonnummer 0049 (0)6395/9107 400 of een e-mailbericht te sturen aan .'; document.write( '' ); document.write( addy_text13554 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n   Uw herroeping wordt direct in onze database verwerkt en vanaf dat tijdstip worden er geen reclameboodschappen meer aan u verzonden.

Doorgeven van gegevens

Persoonsgebonden gegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld, geven wij niet aan andere bedrijven door. U hoeft dus niet bang te zijn dat een andere onderneming uw informatie, bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, ontvangt om u reclame te kunnen toezenden. Bij uitzondering kunnen wij er op basis van wettelijke voorschriften of gerechtelijke besluiten toe gedwongen zijn, persoonsgebonden gegevens aan overheidsinstanties over te dragen. In dat geval kunt u erop vertrouwen dat wij de toelaatbaarheid van deze overdracht hebben gecontroleerd.

Informatie over opgeslagen gegevens

Wij zullen u op elk moment graag informeren over de bij ons over u opgeslagen persoonsgebonden gegevens. U kunt hiervoor onze klantenhotline bellen op telefoonnummer 0049 (0)6395/9107 400. U kunt ons echter ook een e-mailbericht sturen opinfo@dennerle.com. U ontvangt dan per omgaande een schriftelijk bericht aan het bij ons opgeslagen postadres.

Rectificatie van gegevens

Vrijwel alles in het leven verandert wel eens. Als u vaststelt dat de bij ons over uw persoon opgeslagen gegevens niet langer actueel zijn of dat de opgeslagen informatie niet klopt, dan zouden wij het prettig vinden als u ons dat laat weten. U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenhotline op nummer 0049 (0)6395/9107 400 of een e-mailbericht sturen aan .'; document.write( '' ); document.write( addy_text43621 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n  

Verbeteringsvoorstellen, klachten

In het belang van onze klanten streven wij er voortdurend naar onze service te verbeteren.

Voor vragen of suggesties over de inhoud van onze internetsite of onze producten kunt u contact opnemen met de in de rubriek Kontakte vermelde contactpersoon.
Klantenservice: kundenservice@dennerle.com
Verkoop:             order@dennerle.com

Als u verbeteringsvoorstellen met betrekking tot de gegevensbescherming hebt of een klacht wilt indienen, neem dan contact op met onze met gegevensbescherming belaste medewerker.
Deze zal uw verzoek en verbeteringsvoorstellen gewetensvol behandelen. Neem per e-mail, fax of brief contact op met:

met gegevensbescherming belaste medewerker
Dennerle GmbH    
Kröpper Str. 17, D-66957 Vinningen
E-Mail: Datenschutz@dennerle.de

 
Realisatie van de database met plantengegevens

Design &Programmierung

Werbeagentur Osnabrück
Die Etagen GmbH
Fon: 0541 6001550
Fax: 0541 6001559

www.die-etagen.de
info@die-etagen.de

 

 

...