De waterkwaliteit

 

de basis voor al het leven in de vijver

De gezondheid van vissen en planten hangt vooral af van de kwaliteit van het water. Door de relatief geringe hoeveelheid water zijn vijvers maar beperkt in staat zichzelf te reinigen. Daarom is het het beste de belangrijkste waterwaarden 1 à 2 keer per week te controleren.
De eerste keer dat de vijver gevuld wordt en zodra een deel van het water wordt ververst, moet er leidingwater worden gebruikt.
Regenwater is van nature niet hard en arm aan mineralen, en heeft daardoor geen buffer tegen gevaarlijke schommelingen in het zuur-base evenwicht (pH-waarde). Regenwater moet daarom voor het toevoegen eerst met Beter Water 5in1 op de biologisch optimale waarden worden gebracht.

 

De belangrijkste waterwaarden

De totale hardheid en carbonaathardheid

De totale hardheid (GH) voorziet vissen en planten van de noodzakelijke mineralen. De carbonaathardheid (KH) zorgt voor een evenwichtige huishouding van zuren (pH-waarde) en is de belangrijkste waterwaarde in de tuinvijver. Hierdoor wordt een voor vissen en planten levensgevaarlijke sterke daling van de zuurgraad voorkomen.
Optimaal: GH / KH 5-10 °d (Duitse hardheidsgraad)
Onder 5 °d = te laag. Remedie: met Beter Water 5in1 verhogen.
Boven 10 °d = te hoog. Met regenwater of zacht leidingwater verlagen.
Mocht de KH duidelijk kleiner dan de GH zijn, bijvoorbeeld KH = 1 °d en GH = 5 °d, dan kan de KH met vijververharder KH Plus gericht worden verhoogd.

pH-waarde

De pH-waarde is een maat voor de zuurgraad van het water. De pH heeft een cruciale invloed op de gezondheid van vissen! Daarom moet de pH absoluut regelmatig gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd worden.
Optimaal: pH 7,0 – 8,0 ('s morgens meten!)pH te laag of te hoog: met Beter Water corrigeren.

Nitriet

Nitriet ontstaat uit de uitwerpselen van de vissen. Het wordt door speciale bacteriën tot relatief ongevaarlijk nitraat afgebroken.
Optimaal: nitriet niet aantoonbaar.
Bij een meetbaar nitrietgehalte verkeren de vissen in levensgevaar! Direct helder water vijverbacteriën FB3 toedienen (dubbele dosering). Niet meer voeren. Bij een nitrietgehalte van meer dan 1 mg/l bovendien direct 50 % van het water verversen.

Nitraat

Nitraat ontstaat uit de uitwerpselen van de vissen. Het werkt erg algen bevorderend
en in een hogere concentratie veroorzaakt het stress bij de vissen.
Optimaal: onder 10 mg/l
Meer dan 40 mg/l = te hoog.

Remedie: (1) een deel van het water vervangen door nitraatarm leidingwater (tevoren meten!)
(2) snelgroeiende onderwaterplanten plaatsen
(3) matig voeren, eventueel het visbestand verkleinen.

...