Algencontrole

 
Wanneer algen lastig worden ...

Algen vormen een natuurlijk bestanddeel van elk water, ook van de tuinvijver. Als één van de belangrijkste schakels in de voedselketen vormen ze de bestaansvoorwaarde voor veel vijverbewoners en produceren ze de noodzakelijke zuurstof. Daarom moet het doel geen „algenvrije“ tuinvijver zijn, maar moeten algenexplosies worden voorkomen.

Tijdelijke lichte vertroebelingen door zweefalg of een lichte begroeiing door draadalg aan de rand van de vijver zijn volkomen normaal en biologisch uiterst zinvol. Maar wanneer algen zich massaal vermeerderen is de vijver in onbalans geraakt. De oorzaak voor een oneindige 'algenbloei' is altijd een overschot aan voedingsstoffen. Deze ontstaat, wanneer er te veel voedingsstoffen worden aangevoerd of er te weinig voedingsstoffen worden verbruikt.

Voorkomen is beter dan genezen

Deze vanouds bekende volkswijsheid om gezond te blijven, geldt niet alleen voor de mens maar evenzeer voor de tuinvijver. Door de juiste verzorging voorkom je, dat algen een probleem gaan vormen.
Een bijzonder effectieve bescherming wordt geboden, wanneer je het algenbeschermingsmiddel Fosfaat-ex tijdig gebruikt. Het algenbeschermingsmiddel Fosfaat-ex verwijdert fosfaat, de belangrijkste voedingsstof voor de algen, en ontneemt de algen daardoor hun voedingsbasis – ze verhongeren.
Hoe minder fosfaat het water bevat, hoe minder de algen groeien. Het algenbeschermingsmiddel Fosfaat-ex kan het fosfaatgehalte tot onder 0,03 mg/l laten zakken en op die manier voorkomt het algenexplosies. Het algenbeschermingsmiddel Fosfaat-ex bestrijdt geen symptomen, het bestrijdt de oorzaak van algenplagen!

Zo wordt groen water weer helder

Groen gekleurd water wordt door kleine, met het blote oog nauwelijks zichtbare zweefalgen veroorzaakt. Ook zweefalgen kunnen zich pas massaal vermeerderen, wanneer ze voldoende voedingsstoffen hebben (met name fosfaat). Zweefalgen kunnen met algiciden of met behulp van een uv-filter bestreden worden.

Belangrijk: Enkele dagen na het gebruik moet het algenbeschermingsmiddel Fosfaat-ex toegediend worden om het uit de gedode algen vrijgekomen fosfaat - de belangrijkste oorzaak van de massale vermeerdering - direct te binden. Anders kan er na enkele weken opnieuw een algenplaag ontstaan. Bij uv-filters verschuift het probleem – als er geen preventieve maatregelen worden genomen - normaal gesproken van zweefalgen naar draadalgen, die erg blij zijn met de vrijgekomen fosfaten en nu echt kunnen „exploderen“.

...