Vissen

Houden van vissen in de Nano Marinus Cube

De overgrote meerderheid van de koraalvissen, ook de klein blijvende, behoort tot de actief zwemmende dieren, waarvoor een Nano Cube niet geschikt is. De populaire clownvis, bekend uit de film "Finding Nemo" is daarvan een voorbeeld. Hij heeft meer ruimte nodig dan een klein aquarium kan bieden, ten minste 100 liter. Voor grondeltjes ligt dat anders. Zij zwemmen slechts zeer korte stukjes en zitten meestentijds rustig op een koraal of een steen, van waaruit ze hun omgeving observeren. De allerkleinsten onder hen hebben een lichaamslengte van nauwelijks meer dan 20 mm. Hun actieradius is ook in de vrije natuur kleiner dan het bodemoppervlak van een Nano Cube met een inhoud van 30 l.
 

Deze visjes voelen zich goed in een dergelijk aquarium en ervaren dit leefgebied niet als ruimtelijke beperking. Integendeel: in een rifaquarium van normale grootte met talrijke grote, actief zwemmende vissen lijden zij onder alle drukte, verschuilen zich meestal en kunnen nauwelijks overleven. Een Nano Cube van 30 l of 60 l is voor hen veel beter geschikt. De Nano Cubes zijn trouwens niet speciaal ontwikkeld voor het houden van vissen, maar voor koralen en andere ongewervelden, voor dieren die weinig onderhoud en technische voorzieningen vereisen. Het is de bedoeling om een klein stukje van een natuurlijk rif in de woonkamer te brengen, dat met weinig inspanning lange tijd biologisch stabiel functioneert.

Vissen met een intensieve stofwisseling vereisen grotere hoeveelheden voedsel en daarmee meer technische voorzieningen, zoals een afschuimer, om de waterkwaliteit hoog te houden. Een ongewervelden-aquarium met koralen en garnalen functioneert biologisch meestal met aanzienlijk minder problemen dan een aquarium met vissen en is op zijn eigen wijze minstens net zo boeiend

VERZORG UW NANO CUBE DAAROM IN IEDER GEVAL IN DE EERSTE MAANDEN ZONDER VISSEN. PAS WANNEER ER EEN BIOLOGISCH EVENWICHT IS BEREIKT, KUNT U, BIJV. BIJ DE CUBE 30, TWEE EXEMPLAREN VAN EEN NANO-VISSENSOORT PLAATSEN.

Wat mag er niet in?
In de Nano Cube horen geen dieren thuis, die onder de gegeven randvoorwaarden op lange termijn niet kunnen overleven. Het is altijd belangrijk, aan de leefvoorwaarden van de gehouden dieren te voldoen. Dat betekent bijvoorbeeld, dat er geen actief zwemmende vissen mogen worden geplaatst, of jonge dieren van soorten die, als ze volwassenen zijn, te groot worden voor deze aquariums. Ook voedselspecialisten of soorten, die extreem constante condities vereisen, kunnen in nano-aquariums op den duur niet met succes gehouden worden. Alle dieren, bijvoorbeeld garnalen of kreeften, moet zo vredelievend mogelijk zijn en daarom goed in gezelschap gehouden kunnen worden.

 

Vissoorten voor NanoCubes

De witbandgrondel (Gobiodon albofasciatus) wordt slechts 25 mm lang en heeft weinig ruimte nodig. Hij brengt de meeste tijd door op een koraal of een schijfanemoon. Er zijn vele andere Gobiodon-soorten die uitstekend in een Nano Cube kunnen worden gehouden. Tot de soort Trimma behoort een groot aantal kleine visjes, die bijzonder kleurrijk zijn en nauwelijks actief zwemmen. Hier is de fraaie rood/witte grondel (Trimma cana) te zien, die slechts 30 mm lang wordt.

Grondels van de soort Eviota worden meestal 25 tot 30 mm lang en zitten graag op een koraal om hun omgeving te observeren. Hier is de Eviota bifasciata te zien.

Tot de soort Elacatinus (voorheen Gobiosoma) behoren talrijke soorten, die met een maximale lengte van 40 mm erg klein en geschikt voor een Nano Cube zijn. Op de afbeelding: Elacatinus multifasciatus.

Griessingers grondel (Discordipinna griessingeri) is waarschijnlijk een van de mooiste grondels die men zich kan voorstellen. Hij wordt slechts circa 30 mm lang en is veel te klein voor een aquarium van normaal formaat. In een Nano Cube daarentegen komt hij volledig tot zijn recht. Altijd in paartjes houden.

TIP: IN PAARTJES HOUDEN!

U moet in een Nano Cube van 30 l dan wel niet meer dan twee nano-vissen plaatsen, maar het moet idealiter ook een paartje zijn. Als deze vissen hun leven alleen, zonder partner moeten doorbrengen, voelen ze zich niet prettig.

...