Gewenningsfase

In de gewenningsfase zullen talrijke algen om de heerschappij in uw aquarium vechten en zich sterk vermeerderen. Dat zal ertoe leiden, dat het er in deze tijd soms niet echt fraai uitziet. Maak u daarover geen zorgen, want dit is normaal. Vooral kiezelalgen, die bruinachtige, vette aanslag produceren, manifesteren zich meestal al heel snel. Op bodemgrond en levend steen is een bruine laag met daarop vastzittende zuurstofbelletjes zichtbaar.

In deze fase zijn de condities voor koralen en ander ongewervelden heel slecht. Ze zullen niet wennen, maar meestal zelfs direct te gronde gaan. Deze algen gebruiken voor hun groei echter veel kiezelzuur. Zodra dit verbruikt is, wordt het vanzelf weer minder. Daarbij helpt ook de macroalg die u geplaatst hebt, want deze concurreert met de ongewenste microalgen. Als de algaanslag te dik wordt, moet deze tijdens de wekelijkse, gedeeltelijke waterverversing met een dunne slang weggezogen of mechanisch verwijderd worden.

 

 

Nitriet
Tijdens de gewenningsfase verspreiden zich filterbacteriën, die ammonium in nitriet omzetten en nitriet in nitraat. Een tijdlang bestaat het risico, dat de eerste stap voltooid is, maar de tweede nog niet. Dan is het water giftig voor de aquariumbewoners, omdat het teveel nitriet bevat. U kunt dat gemakkelijk meten met een in de winkel verkrijgbare testoplossing. Als u ons gewenningsadvies opvolgt, blijken er in de praktijk geen verhoogde nitrietgehaltes voor te komen.

Ongewenste algen
In de eerste maanden bestaat altijd het gevaar dat een of meerdere ongewenste microalgensoorten zich overmatig vermeerderen. Bruine kiezelalglagen verdwijnen meestal weer na korte tijd, maar andere algen, bijv. rode smeeralgen of groene draadalgen, kunnen zeer hardnekkig zijn.

Bestrijdingsmaatregelen:

  • Niet teveel dieren in de bak plaatsen
  • Niet overvoeren, de hoeveelheid voer evt. tijdelijk verminderen
  • Regelmatig een gedeeltelijke waterverversing (15 %) uitvoeren
  • Dichtheid binnen de normale marge houden (1,022 –1,024)
  • Microalgen wegzuigen of mechanisch verwijderen

 

...