Techniek – inbedrijfstelling

Meet- en regelapparatuur

De DUOMAT – voor het systematisch regelen van bodem- en waterverwarming

Stel nu de DUOMAT op de gewenste watertemperatuur in – ideaal voor een tropische gezelschapsaquarium is 24-26 °C. Hij regelt nu beide verwarmingssystemen in automatische volgorde:
de waterverwarming, zodat uw vissen zich altijd prettig voelen, en de bodemverwarming, zodat uw waterplanten altijd "warme voeten" hebben en van verse voedingsstoffen uit de bodem worden voorzien.

De pH-controller

meet permanent de pH-waarde en regelt deze automatisch via een geregelde toevoeging van CO2. Een groene lichtdiode geeft de actuele instelling aan. Bij een te grote afwijking van de pH-waarde van de ingestelde normwaarde knippert de alarmdiode.
Schakel de pH-controller in door het insteken van de netstekker. Druk op de programmaknop en stel de gewenste pH-waarde in, de pH-controller begint automatisch met het meten en regelen van de pH-waarde. Let bij het kiezen van de normwaarde op de relatie tussen pH-waarde, CO2-gehalte en carbonaathardheid, om de voor uw aquariumwater optimale pH-waarde in te stellen (zie tabel).

CO2-installatie

Draai de instelschroef voor de werkdruk op de drukregelaar open en stel een werkdruk van circa 1 bar in. Flesdruk en werkdruk kunnen gemakkelijk op de grote manometers worden afgelezen. Nu kunt u de gewenste toe te voegen CO2-hoeveelheid nauwkeurig instellen met het naaldventiel. Het controleren van de toevoegde hoeveelheid gebeurt met de bellenteller.

 

Vuistregel voor de basisinstelling van het bellenaantal:hl:
10 bellen per minuut per 100 l aquariumwater. Voorbeeld: 200 l-aquarium: 2 x 10 = 20 bellen per minuut.

 

Een permanente, exacte controle van het CO2-gehalte in het aquarium
bereikt u daarnaast ook met de CO2-langetermijntest Correct +ph en u kunt zelfs tegelijk de pH-waarde in het aquarium bewaken! Afhankelijk van het CO2-gehalte reageert de speciale CO2-indicator met een kleurverandering van

  • blauw = te weinig CO2  via
  • groen = CO2  optimaal tot
  • geel = te veel CO2.

Zo kan de juiste toe te voegen CO2-hoeveelheid heel eenvoudig en betrouwbaar ingesteld worden.

...