De gewenningsfase

Na het vullen bevindt het aquarium zich in de gewenningsfase. Deze duurt ca. 2 maanden.

Tijdens de gewenningsfase kan zich het volgende voordoen:

Waas:

Deze olieachtige vettige film op het wateroppervlak wordt gevormd uit ijzeretende micro-organismen en geeft aan, dat er voldoende 2-waardig ijzer aanwezig is.
De waas is dan wel niet fraai, maar het verdwijnt na enige tijd weer. Maar het kan ook met keukenpapier met een oppervlaktezuiger resp. Lilypipe verwijderd worden.

Witachtige of groene vertroebeling:

Wordt veroorzaakt door micro-organismen of zweefalgen. Als remedie korter belichten, karig voeren, niet bemesten, TR7 Tropic toevoegen.
Voor de ongeduldigen helpt een UV-lamp die op het filter aangesloten wordt.

Schema voor waterverversing, toevoegen van meststoffen en de verzorging van het water in de gewenningsfase:

 Dag % waterverversing  Bemesting   Verzorging van het water
 4  25 %  E15  FB7 + TR7
 7  25 %  E15 + S7  FB7 + TR7
 15  25 %  E15  FB7 + TR7
 22  25 %  S7  FB7 + TR7
 30  25 %  V30 + S7  FB7 + TR7
 37    S7  FB7 + TR7
 45  25 %  E15 + S7  FB7 + TR7
 52    S7  FB7 + TR7
 60  25%  V30 + S7  FB7 + TR7

Bij waterverversing Avera waterbehandelingsmiddel niet vergeten!

...