Beplanting

Plaatsen van aquariumplanten

Het is het gemakkelijkst als u voor het beplanten van het aquarium een beplantingsschema maakt. Zo verloopt het plaatsen van de planten snel en probleemloos en hoeven er later geen waterplanten te worden verplaatst.
Teken hiervoor de plattegrond van het aquarium op een vel papier, met het aquarium van bovenaf gezien. Teken de technische apparaten zoals filter en waterverwarming in; daarna de ingebouwde terrassen en decoratie-elementen (stenen, wortels). Tot slot zet u de afzonderlijke plantengroepen in het beplantingsschema.

Snelgroeiende planten werken preventief tegen algen:
Ons advies: Beplant ongeveer 80 % van de bodem. In het begin moet minstens de helft van de planten uit snelgroeiende soorten bestaan. Zo voorkom je een algenplaag op betrouwbare wijze. Waterplanten scheppen een gezond klimaat voor de vissen en zorgen voor een voortdurend stabiel, ecologisch evenwicht in het aquarium.

1. Voorbereiden van de planten

   

a.

Haal de plant uit het potje.

b.

Verwijder daarbij voorzichtig zo veel mogelijk steenwol van de wortels, zonder deze hierbij te beschadigen.

Kleine, dicht opeen groeiende planten zijn vaak moeilijk te planten wanneer de steenwol verwijderd is. In dit geval alleen het onderste gedeelte van de steenwol verwijderen.

c.

Als de wortels te lang en moeilijk te spreiden zijn, kort u ze in met een scherp mes of schaar.

Als stengelplanten te lang zijn, kunt u ze vanaf de wortel inkorten. Er zullen snel nieuwe wortels worden gevormd.

 

  
2. Voorgrondbeplanting

Giet zoveel water in het aquarium dat het voor ongeveer 1/3 gevuld is. Eerst wordt de voorgrond beplant. Daarvoor zijn vooral klein blijvende, laag groeiende soorten geschikt. Bereid de planten voor zoals beschreven (schuimplastic of steenwol verwijderen, wortels inkorten) en plaats ze in het voorste derde deel van het aquarium.

 

 

Belangrijk:
bij het vullen met water de bodemgrond niet opwoelen! Leg een plat porseleinen bord in het aquarium. Laat het water bij het vullen langzaam over dit bord lopen. Zorg ervoor dat het water niet te koud is, omdat dan de planten beschadigd kunnen worden. 25°C is ideaal.

a. In potjes gecultiveerde planten uit het potje halen, plantensubstraat (steenwol, Grodan) verwijderen en onder stromend water schoonspoelen. De wortel terugsnijden tot ca. 1 cm, zonder de dikke wortelstok te beschadigen.

b. Stengelplanten boven de steenwol afsnijden of deze en de onderste bladeren verwijderen. Elke stengel individueel loodrecht 3-5 cm diep in de bodemgrond drukken. Houd afstand: de buitenste bladeren van de afzonderlijke planten mogen elkaar maar net raken.

Tips:

Druk de plant diep in de bodem en trek hem er dan weer net zo ver uit als hij eerder in het potje zat. De wortelstok moet naar beneden wijzen, zodat er snel een nieuw wortelstel wordt gevormd.
Voor het afsnijden van de wortels en het inkorten van stengelplanten moet u een scherpe, schone schaar gebruiken. Bij het plaatsen van kleinere planten is een goede pincet uitermate handig.


3. Beplanting in het midden
Vul het aquarium nu tot de helft met water, middelgrote planten voorbereiden en in het middelste gedeelte van het aquarium plaatsen. Dan voorzichtig verder met water vullen.

 

4. Achtergrondbeplanting

Als het aquarium bijna geheel gevuld is, bereid u de grote achtergrondplanten voor en plant deze. Daarmee kunnen filteronderdelen en de pH-elektrode goed worden gecamoufleerd. Als alle planten geplaatst zijn, wordt het aquarium helemaal met water gevuld.

...