Basisregels

De 7 regels van Dennerle

Bodemlaagopbouw:

de basis voor een gezonde plantengroei en een stabiel watermilieu wordt gevormd door een humusrijke voedingsbodem en een bodemverwarming voor de afgifte van voedingsstoffen.

Water: toevoegen van essentiële stoffen, een regelmatige gedeeltelijke watervervanging en waterverwarming voor vissen en planten uit tropische wateren.
Filtering: een filter met voor- en hoofdfilter reinigt het water van alle vuildeeltjes, afgestorven plantendelen, vissenuitwerpselen en onzichtbare schadelijke stoffen. Daarnaast fungeert de bodemgrond als biologisch filter.
Planten:

 

waterplanten scheppen gezonde omstandigheden voor uw vissen, stabiliseren het biologisch evenwicht en voorkomen algengroei. Daarvoor moet ongeveer 80 % van de aquariumbodem worden beplant – in het begin tot de helft met snel groeiende planten.
Verzorging van de planten: een systematische voedingsstoffentoevoer voor uw waterplanten bevordert de groei en houdt daarmee het ecosysteem in evenwicht.
CO2-bemesting: tropische wateren bezitten specifieke waarden van in water opgelost CO2. Dit is een eerste levensbehoefte voor alle planten en regelt ook de pH-waarde van het water.
Verlichting:

 

licht is de voorwaarde voor fotosynthese en daarmee de motor voor alle plantengroei. Vooral roodbladige soorten groeien bijvoorbeeld in de volle zon, en hebben daarom ook in het aquarium een intense verlichting nodig.

 

...