Welk CO2-gehalte is goed?

Dennerle raadt een CO2-gehalte in het aquarium aan tussen 15 en 30 mg/l, ideaal is een waarde tussen 20 en 25 mg/l. De voor dit CO2-gehalte vereiste toevoeging hangt van verschillende factoren af, bijvoorbeeld beplanting, watercirculatie, oppervlakte-volumeverhouding, etc. Daarom moet de toe te voegen hoeveelheid CO2 voor elk aquarium individueel worden berekend. 

Hoe kan ik het CO2-gehalte in het water bepalen?

Het CO2-gehalte, de carbonaathardheid (KH) en de pH-waarde staan in een bepaalde verhouding tot elkaar. Het CO2-gehalte kan exact worden berekend uit de pH-waarde en de carbonaat-
hardheid. Geschikte pH- en KH-testen zijn in de speciaalzaak verkrijgbaar.
• Meet de carbonaathardheid van uw aquariumwater.
• Lees in de tabel de bij het gewenste CO2-gehalte passende pH-waarde af. Deze pH-waarde +/- 0,1 dient u in te stellen door het
aantal bellen. Voorbeeld: carbonaathardheid 4 °d, aanbevolen pH 6,8 +/-0,1.

Hoe bepaal ik de vereiste toe te voegen hoeveelheid?

Vuistregel voor de basisinstelling van het bellenaantal:  10 bellen per minuut per 100 l aquariumwater.
Voorbeeld: 200 l-aquarium: 2 x 10 = 20 bellen per minuut.
Pas de toegevoegde hoeveelheid CO2 in kleine stapjes aan het gewenste CO2-gehalte aan. Let op: hoe sterker het oppervlak van het water in beweging gebracht wordt (bijv. door filter, extra beluchting), des te meer CO2 weer uit het aquarium wordt gedreven.

CO2-gehalte (mg/l) afhankelijk van de carbonaathardheid (°d) en pH-waarde

Ze gebruikt u de tabel:

de groen gemarkeerde waarden zijn optimaal voor een gezonde, krachtige plantengroei.
Meet de carbonaathardheid, bijv. 5°dH en zoek een gemiddelde CO2-waarde (groen gedeelte), bijv. 20 mg/l. Daarna kunt u erboven de bijbehorende pH-waarde 6,9 aflezen en met de pH-controller als richtwaarde instellen.

...