Water testen

Aquariums die volgens het Dennerle-systeem zijn ingericht, veroorzaken vrijwel nooit problemen. Toch is het regelmatig controleren van de kritische waarden van het aquariumwater heel belangrijk, want het verschaft zekerheid.
Met de Dennerle-dompeltests kunnen de waarden binnen enkele minuten probleemloos worden gemeten.

De ideale waarden voor aquariumwater (gezelschapsaquariums met zoet water):

 • carbonaathardheid 1-4°d
 • totale hardheid 4-7°d
 • pH-waarde 6,4 –6,9
 • CO2-gehalte 20-35 mg/l
 • O2-gehalte, 's ochtends 3-5 mg/l
 • O2-gehalte, 's avonds 5-8 mg/l


Wanneer moet wat worden gemeten?
Bij de volgende veranderingen in het aquarium:

 • Bij het verversen van water:
  als er nieuw water aan het aquarium wordt toegevoegd, bijv. osmosewater: KH, GH, pH, CO2, O2, nitraat.
 • Bij het vervangen van oude lampen door nieuwe:
  pH, CO2, O2 ca. 4 weken lang, in het begin dagelijks, later elke 2-4 dagen meten en de CO2-toevoeging aanpassen.
 • Bij het plaatsen van nieuwe vissen:
  voor het plaatsen en in de eerste dagen met name pH-waarde, O2, nitriet, nitraat.
 • Bij opnieuw inrichten en grotere verandering van de inrichting:
  pH, CO2, O2, ammonium/ammoniak, nitriet, nitraat ca. 4 weken lang, in het begin dagelijks, later elke 2-4 dagen meten en de CO2-toevoeging aanpassen.
 • Bij opvallend gedrag van de vissen, bijv. wanneer vissen naar lucht happen of "heen en weer schieten":
  pH, O2, ammonium/ammoniak, nitriet, nitraat
...