Bodemgrond

De basis voor een goed functionerend aquarium

Waterplanten in de natuur

Waterplanten groeien in hun natuurlijke leefgebieden, de beken, poelen en moerassen, zelden over grote oppervlakken, maar meestal op bepaalde punten in meer of minder grote groepen. Op deze plaatsen blijken uit ervaring de zogenaamde uitsijpelende voedingsstofbronnen te liggen. Dat zijn plekken waar langzaam maar gestaag water dat rijk is aan voedingstoffen en CO2, uit de bodem opwelt. De bodemgrond zelf is zeer fijnkorrelig, dicht en humusrijk. Roodbruine delen op de plantenwortels wijzen op een hoog ijzergehalte.

 

De humusbacteriën zijn van bijzondere betekenis: met behulp van de geproduceerde humusstoffen zetten zij minerale voedingsstoffen om naar een vorm, die door planten kan worden opgenomen. Zo groeien op braakliggende tropengronden – bijvoorbeeld langs nieuw aangelegde wegen – pas weer planten, als er een humuslaag is gevormd, ook al bedraagt deze slechts enkele millimeters. De bodemgrond van natuurlijke locaties van populaire aquariumplanten zoals Cryptocorynen en Echinodorus is doorgaans humusrijk.

 

...