Aquaristiek

 

Voorwaarde voor een goed werkend „aquarium-ecosysteem“ is een integrale visie. Biologische kringlopen waarin de voedingsstoffen, kooldioxide, planten en vissen zijn geïntegreerd moeten zo natuurgetrouw mogelijk worden nagebootst. De Dennerle-producten vormen een op elkaar afgestemd systeem, waarmee u uw onderwaterlandschap gemakkelijk en goed kunt onderhouden. Wij hebben hierbij de kunst bij de natuur afgekeken en hebben 7 regels voor een goed werkend aquarium opgesteld.
Of het nu gaat om licht, waterkwaliteit, bodemgrond, filtering, bemesting, CO2 – elk van deze gebieden is van levensbelang voor een aquarium. Doorslaggevend voor een goed functioneren van een aquarium is, dat alle factoren, hulpmiddelen en apparaten goed op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen.

...