Company

Duurzaamheid als ondernemingsfilosofie

Dennerle biedt producten voor de aquaristiek aan, die meer kunnen dan alleen symptomen bestrijden. En daarbij wordt erop gelet, dat al tijdens de productie zuinig met natuurlijke hulpbronnen wordt omgegaan. 
Maar ook de producten zelf moeten milieuvriendelijk kunnen worden gebruikt - bijvoorbeeld door een meer dan gemiddelde levensduur (bijv. Trocal) of door het gebruik van concentraten voor het beperken van verpakkingsafval (bijv. waterbehandeling). Wij ontwikkelen functionele, op elkaar afgestemde producten, die zijn gericht op het behoud van de natuurlijke kringloop en geen schade aan natuur, mens en 
dier toebrengen. Hiermee scheppen we een stukje natuur dat thuis duurzaam kan worden beleefd.

Natuur beleven

Het ecosysteem „aquarium“ - complex maar niet gecompliceerd.

Elk aquarium is een biologisch systeem, waarin de afzonderlijke factoren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een aquarium volgens de bedrijfsfilosofie van Dennerle is gebaseerd op een gezonde 
plantengroei, want de planten zuiveren het water voortdurend van schadelijke stoffen en produceren tegelijkertijd de zuurstof die voor de vissen van levensbelang is. Sinds 1966 beschouwt Dennerle het ecosysteem aquarium als één geheel en streeft ernaar op simpele wijze een functionerend systeem na te bootsen, met daarin de biologische kringlopen op basis van de natuurlijke processen. Onze op elkaar afgestemde producten vormen een systeem, waarmee het onderwaterlandschap eenvoudig en veilig verzorgd kan worden.

Dennerle – sinds 1966

...