Co je to aquascaping?

 

Přírodní akvaristika jako umělecké dílo

Aquascaping lze nazvat také jako moderní formu rostlinné akvaristiky. Již v době, kdy se Ludwig Dennerle zaměřil na rostliny jako základ stability každého akvária, existovaly různé přístupy k vytváření a uspořádání rostlinných akvárií. 

Od té doby vychází filozofie firmy Dennerle především z principů přírodní akvaristiky - naším cílem je vytvořit stabilní ekosystém za použití minima techniky a při hustém osázení nádrže rostlinami. Aneb jak stojí již v našich brožurách ze 70. let - naší snahou je vytvořit: "Systém pro fungující akvária". Tento záměr ovšem nemá nic společného s takzvanou biotopní akvaristikou, v jejímž případě se akvarista snaží věrně napodobit přírodní biotop, ze kterého pocházejí jím chované ryby. 

Holandská akvária, japonská akvária, přírodní akvária ...

V 80. letech vypukla mezi rostlinnými akvaristy móda tzv. "holandských akvárií" neboli "akvárií v holandském stylu". Ty lze popsat jako zámeckou zahradu pod vodní hladinou. Uspořádání rostlin je přísně plánovité, jednotlivé skupiny rostlin jsou zřetelně oddělené. Stonkové rostliny jsou v podstatě permanentně zastřihávány a opětovně nově zasazovány. Tyto rostliny mají v akváriích holandského typu hlavní roli. V moderních přírodních aquascapingových akváriích se akvarista snaží napodobit přírodní scenérie. Mechy, kapradiny a dřevěné kořeny představují dekorační materiál, který v holandských akváriích naleznete jen zřídka. Největší zásluhu na vývoji a popularizaci aquascapingové akvaristiky má nepopiratelně přírodní fotograf a designer akvárií Takashi Amano.

 

Co tedy znamená pojem "aquascaping"?

Příroda je největší inspirací …

Název je odvozen od anglického slova „landscape“ („krajina“). Existuje hned několik aquascapingových stylů, které jsou poměrně odlišné, ale vždy mají jedno společné: jejich předlohou jsou přírodní krajiny ve světě nad vodní hladinou

Tyto scenérie lze spatřit a studovat při každé procházce přírodou. Hustě zalesněná skupina kopců či pohoří, zarostlá rokle, propast či krajina, kterou utváří malá říčka. Také detaily, jako jsou např. mechem porostlé skály nebo mechem porostlý pahýl stromu, mohou skvěle posloužit jako inspirace. 

… a aquascaper umělcem…

Všechny tyto dojmy si pravý "aquascaper" vryje pečlivě hluboko do paměti a v jeho myšlenkách již vznikají první návrhy layoutu. Přitom ovšem není vždy nutné, pracovat až tak detailně, nýbrž vytvořit v akváriu atmosféru, která vládne v přírodě, a to za pomocí odpovídajících rostlin a dekorací.

Pojem „layout“ tak znamená přeměnu nápadu na uspořádání akvária v "akvarijní krajinu". Použitím různých materiálů lze docílit charakteristického rázu krajiny pod vodní hladinou. Své uplatnění v akvaristice zde nachází koncept japonské estetiky (Wabi-Sabi). 

…, který používá nejrůznější materiály …

Nejdříve je potřeba vytvořit pomocí výživného substrátu a křemičitého písku základ, ze kterého lze vymodelovat terén. Poté lze začít s rozmisťováním kamenů a kořenů. Tento hrubý základ budoucího vzhledu akvária (neboli "hardscape") má pro aquascaping zvláštní význam - tvoří totiž jeden z hlavních rozdílů mezi aquascapingem a klasickou přírodní akvaristikou.

Nyní přichází na řadu opravdové umění - umístit pečlivě vybrané kameny a kořeny na vhodné místo. V dnešní době nabízejí obchody s chovatelskými potřebami nepřeberné množství dekorací tohoto typu, tudíž se akvaristům v tomto ohledu nabízí mnoho možností. Samozřejmě lze určité materiály nasbírat i v přírodě, je ale potřeba vzít v potaz možnou reakci materiálu ve vodě; kameny by neměly zvyšovat tvrdost vody a kousky dřeva by neměly ve vodě tlít.

…k vytvoření uměleckého díla.

Výběr rostlin se řídí zvoleným layoutem. Pokud jsme si např. zvolili jako předlohu hornatou krajinu, obklopenou sytě zelenými loukami, pak je Hemianthus callitrichoides ´cuba´ tou nejlepší volbou. Čím dále od akvária poté pozorovatel stojí, tím více podléhá iluzi této "alpské krajiny". 

„Aquascaping“ je forma umění a „aquascaper“ je umělec. Stejně jako v případě jiného výtvarného umění, kdy např. obraz vzniká až po několika měsících malířova snažení, dosažení konečného výsledku i v aquascapingu vyžaduje trochu času a trpělivosti. Nicméně změny ve vzhledu akvária jsou patrné v podstatě každý den a je opravdovým uměním, dosáhnout bujného růstu rostlin a zamýšleného vzhledu akvária. 

Aquascaping v podstatě nepodléhá žádným přísným pravidlům. Naopak: cílem je dosažení individuálního, uměleckého vzhledu akvária. Omezeni fantazie takzvaných "scaperů" by bylo v tomto ohledu spíše kontraproduktivní. Především pokud dotyčný plánuje vytvořit krásné, silně individuální akvárium, které u pozorovatelů zaručeně vyvolá Wow-Efekt.

...